Spawanie TRWA NABÓR

21.07.2022

Kursy Spawania wszystkie metody TRWA NABÓR

Zapraszamy na kurs Spawania 

W ramach kursu zapewniamy :

 • Doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną 
 • Spawalnie z atestem która jest wyposażona w sprzęt potrzebny do nauki praktyki 
 • Ciekawy program szkoleniowy
 • miła atmosferę

Metody spawania:

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 (MMA - spawanie elektryczne)
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135, 136, 138   
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych 131 (MIG)
 • spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych 141 (TIG)
 • spawanie gazowe acetylenowo tlenowe 311 (spawanie gazowe)

Poziomy zaawansowania:

 • Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
 • Moduł 2 - złącza doczołowe blach
 • Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej.

Egzamin spawalniczy:

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny.
Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu (po 3 latach).

Czas trwania kursu:

od 99 do 186 godzin w zależności od wybory metody 

Cena kursu:

 każda metoda 2000,00 zł

Termin rozpoczęcia kursu:

Trwa Nabór / Zapisy 

 

tel.: 33 845 31 06
tel. kom.: 697-818-645
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
 www.kursy.kety.zdz.pl