ODDZIAŁOWA KOMISJA SPAWALNICZA

Oddziałowa Komisja Spawalnicza (OKS) działająca przy ZDZ Katowice prowadzi merytoryczny nadzór nad kształceniem spawaczy w Zakładzie. Do jej szczegółowych zadań należy m.in.

  • przeprowadzanie egzaminów po kursach spawania oraz weryfikacji uprawnień spawalniczych – na podstawie licencji egzaminatorów nadanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • wydawanie książek spawacza po pomyślnie zdanym egzaminie już w dniu egzaminu,
  • wydawanie świadectw kwalifikacyjnych spawacza w języku polskim ( i angielskim lub niemieckim)
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych i skryptów
  • nadzór nad bazą spawalniczą, tak aby spełniała ona wymagania atestacyjne określone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 Dodatkowo, oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa istnieje możliwość uzyskania
dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD.

Przewodniczący dr inż. Jan Plewniak

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i terminów egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy można uzyskać w naszych ośrodkach:

CKZ Tychy - tel. 32 227 17 46 lub 697 818 737, www: kursy.tychy.zdz.pl

CKZ Chorzów - tel. 32 241 25 14 lub 697 818 593, www: kursy.chorzow.zdz.pl

CKZ Żywiec - tel. 33 861 43 46 lub 697 818 746, www: kursy.zywiec.zdz.pl

OKZ Skoczów - tel. 33 853-03-51 lub 697 818 722, www: kursy.skoczow.zdz.pl

OKZ Andrychów - tel. 33 875 31 22 lub 697 818 583, www: kursy.andrychow.zdz.pl

CKZ Kęty - tel. 33 845 31 06 lub 697 818 645, www: kursy.kety.zdz.pl

CKZ Częstochowa - tel. 34 365 76 21 lub 697 818 686, www: kursy.czestochowa.zdz.pl

OKZ Olkusz – tel. 32 643 16 55 lub 697 818 688, www: kursy.olkusz.zdz.pl Zapraszamy