Kierowca operator wózków jezdniowych 20.06.2024 godz 15:00

10.06.2024

Kierowca operator wózków jezdniowych 20.06.2024 godz 15:00

Zapraszamy na kurs 

W ramach kursu zapewniamy:

 • Doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną 
 • Salę wykładową wyposażoną w materiały dytaktyczne potrzebne do przygotowania się na egzamin UDT
 • Ciekawy program szkoleniowy
 • miła atmosferę

Tematy zajęć:

 1.  Podział stosowanych wózków
 2.  Budowa wózków
 3.  Wiadomości z zakresu bhp
 4.  Czynności operatora przed, w trackie i po zakończeniu pracy
 5.  Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana
 6.  Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 7.  Wiadomości o dozorze technicznym
 8.  Zajęcia praktyczne w tym wymiana butli gazowych

Czas trwania kursu:

35 godzin

 

Cena kursu:

850 zł/osoba, w cenie szkolenia jest kwota egzaminu 

 

 Zapisy 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty
tel.: 33 845 31 06
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.kety.zdz.pl