Kurs dla kierowców i konwojentów zatrud. przy transporcie zwierząt"Nabór Trwa"

30.01.2017

Zapraszamy na kurs "Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt"

Termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia: "Nabór Trwa"
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł /osoba

Celem kursu jest przygotowane beneficjentów do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca szkolenia. Kursanci zostaną zapoznani z przepisami krajowymi i obowiązującymi w państwach członkowskich UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego itd. Poznają również niezbędną dokumentację oraz zasady opieki podczas przewozu nad zwierzętami.

Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynari.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty
tel.: 33 845 31 06
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.kety.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się

ZAPRASZAMY