Programowanie w języku Python 30.07.2021

12.07.2021

Programowanie w języku Python

PROGRAM SZKOLENIA

Konfiguracja Pythona na różnych systemach operacyjnych,
Typy danych, zmienne, operacje wejścia i wyjścia,
Łańcuchy, listy i słowniki,
Projektowanie programu,
Rozgałęzienia kodu, pętle,
Funkcje,
Pliki i wyjątki,
Programowanie obiektowe,

INFORMACJA

  • 24 godziny szkolenia

  • 1650 zł

  • Zajęcia realiozwane w godzinach popłudniowych (16.00 - 20.00)

  • Planowane rozpoczęcie 30.07.2021

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty

tel.: 33 845 31 06
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.kety.zdz.pl