Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym ZAPISZ SIĘ

5.08.2019

"Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Cel Kursu :

  • Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
  • które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

 

Długość kursu: 280 godzin (200godzin teori -80 godzin praktyki/stazu )
Cena kursu: 1800 zł/osoba
Rozpoczecie kursu: TRWAJA ZAPISY

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty
tel.: 33 845 31 06
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.kety.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się

Zapraszamy :)