Język Migowy Ogłaszamy Nabór

29.09.2017

Kurs " JĘZYKA MIGOWEGO " Nabór Trwa

 

Celem Szkolenia jest :

Zapoznanie słuchaczy z ogólną problematyką głuchoty, w tym:

- sposobami pozrozumiewania się,

- zatrudniania oraz edukacji i młodzieży; polskim alfabetem palcowym; znakami liczebników głównych i szczegółowych.

- Poznanie przez słuchaczy ok. 300 haseł

- znaków ideograficznych, przy pomocy których będą potrafili: porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi;

- pomogać w załatwianiu prostych spraw nie wymagających wszechstronnego migania; inaczej sformułować wypowiedź, gdy zauważą, że nie zostali zrozumiani przez osobę głuchą;

- poradzić sobie, gdy nie zrozumieją migania osoby głuchej .

 

 

 

KONTAKT
- pod numer tel -785232402 / - 338453106
- e mail kety@zdz.katowice.pl